English Nederlands

PantaMedia. The knowledge distributors.

“Lang is de weg door lessen, kort en doeltreffend door voorbeelden...”

Seneca

Showcase

 • Trainingsmodules

  DAF Trucks

  Voor DAF Trucks ontwikkelen wij leeromgevingen waarin de verschillende order-, facturatie- en onderhoudssystemen aan bod komen. De voornaamste doelgroep is het dealernetwerk, verspreid over Europa. Vandaar dat de modules ook in 13 talen worden aangeboden. Voor deze opdrachten zijn tevens instructiefilms, simulaties, interactieve opdrachten en toetsen ondergebracht in de leermodules. De opleidingen worden aangeboden middels de PantaPresenter en zijn gekoppeld aan de bestaande DAF academy.

 • TechniekXL

  FME

  Stichting TechniekXL biedt werknemers uit de techniekbranche opleidingspaden aan. De omgeving waarin deelnemers een keuze kunnen maken voor hun leerpaden en het verkrijgen van het competentiepaspoort is door PantaMedia ontwikkeld. TechniekXL is een samenwerkingsverband van werkgevers, werknemers, opleidingsfondsen, brancheverenigingen en individuele bedrijven. Het gezamenlijke doel is het bevorderen van ‘een leven lang leren’. Het branchepaspoort wordt door alle partijen gedragen en is hierdoor zeer waardevol voor zowel werknemer als werkgever.

 • Galaxy

  A + O Metalektro

  Galaxy is een initiatief van sociale partners en A+O Metalektro. Werknemers uit de metaal en elektro branche worden in deze digitale leeromgeving op een attractieve manier ondersteund bij hun ontwikkeling. Visueel ziet het platform eruit als een zonnestelsel.

  Binnen de Galaxy kan men per onderwerp snel informatie inwinnen (kennisobjecten), een complete leermodule volgen (leerobjecten) en de opgedane kennis toepassen in de praktijk (ervaringsobjecten). Er zijn ook planeten die met bedrijfsspecifieke kennis gevuld kunnen worden. De bedrijven kunnen deze objecten zelf aanmaken, voorzien van content en dus ook zelf onderhouden. Op deze manier wordt Galaxy ingezet als kennisplatform. Daarnaast biedt de Galaxy voor medewerkers de mogelijkheid tot het opbouwen van een eigen portfolio van werk- en leerervaringen. De TU Eindhoven en de TU Twente zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van Galaxy.

 • Auping Academy

  Koninklijke Auping

  Voor Koninklijke Auping is de Auping Academy ontwikkeld voor Nederland, België en Duitsland. Via deze Academy worden zowel de medewerkers van de Aupingfabrieken als ook de verkopers van de verschillende Auping formules opgeleid. In de Auping Academy zijn films, animaties en toetsen verwerkt. Via een CMS wordt de academy door Auping beheert en voorzien van de juiste content. Via het LMS worden de resultaten van de deelnemers gevolgd en worden arrangementen klaargezet.

  Tevens kunnen de deelnemers via het LMS worden uitgenodigd voor het volgen van specifieke modules.

 • DoenersCoachen

  Aequor

  Voor het kenniscentrum Aequor is de leeromgeving Doenerscoachen ontwikkeld. Deze applicatie heeft als doel de praktijkopleiders te faciliteren met informatie omtrent de stageperiode van leerlingen. Voornamelijk het onderwerp "communicatie" heeft een belangrijke rol gekregen in deze leeromgeving. Daarnaast wordt er veel aandacht besteedt aan de omgang met leerlingen met ADHD of PDD-NOS.

 • Result Based Funding

  Cordaid

  Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie die al een eeuw werkt aan armoedebestrijding en ontwikkelingshulp voor de allerarmsten. Een van de projecten van Cordaid is "Result Based Funding". Voor dit project is een on- en offline leeromgeving gecreëerd die ingezet wordt bij nascholingsprojecten in verschillende landen in Afrika.

 • Gesprekstechnieken

  Kenteq

  De praktijkopleider of bpv-begeleider is vrijwel dagelijks in contact met leerlingen. Hij/zij coacht, geeft instructies, houdt gesprekken over de voortgang van de opleiding en beoordeelt de leerling op zijn resultaten. Hoe communiceer je nu soepel en effectief met de leerling? Wat kun je doen als een gesprek niet de richting opgaat die je wilt? Speciaal voor opleiders en begeleiders die bewuster gesprekstechnieken willen inzetten, is deze leeromgeving met interactieve films gemaakt. De films bieden de mogelijkheid zelf het verloop van een gesprek te bepalen. Aan het einde van elke film wordt uitgelegd wat de gevolgen van de keuze zijn.

 • Beroepstaken Grond-, Weg- en Waterbouw

  Soma College

  Het SOMA College biedt MBO-vakopleidingen aan voor de infra. Voor de beroepstaken voor de opleiding Machinist Grond-, Weg- en Waterbouw is een leeromgeving ontwikkeld waarin simulaties zijn verwerkt. Deze simulaties worden ingezet voordat de leerlingen de praktijk in gaan. Daarnaast zijn er vele instructiefilms verwerkt in de beroepstaken. Een acteur leidt de leerlingen rond in de wereld van de machinist. PantaMedia is verantwoordelijk voor de realisatie van de leeromgeving, de interactieve simulaties alsook de instructiefilms.

 • Trainingsmodules

  PACCAR Parts

  Voor PACCAR parts realiseren wij instructiefilms die onderdeel uitmaken van leermodules. Daarnaast ontwikkelen we een leeromgeving met specifieke productinformatie. Via de PantaPresenter worden deze leermodules aangeboden aan het dealernetwerk in Europa. Vandaar dat de modules naar 13 taalversies vertaald worden.

  Tevens produceren wij voor PACCAR Parts, productfilms die ingezet worden voor commerciële doeleinden.

 • Klantvriendelijk communiceren

  Kenteq

  Hoe kun je met de klant goed contact hebben? In de leeromgeving die voor Kenteq is ontwikkeld zie je voorbeelden van communicatie en omgang met de klant tijdens werkzaamheden aan huis. Eerst de minder goede situaties, daarna hoe het beter kan. Je krijgt mogelijkheden aangereikt voor klantvriendelijke en effectieve communicatie, niet dé concrete oplossing. De deelnemer bepaalt in deze leeromgeving zelf, welke onderwerpen hij wil bekijken en welke route hij gaat bewandelen.

 • NH-meting en veiligheid

  Sitech

  Deze module is ontwikkeld met enkele onderhoudsmonteurs van Sitech. Via deze iPad applicatie kunnen de onderhoudsmonteurs alle veiligheidsprotocollen, documentatie en richtlijnen raadplegen tijdens hun werkzaamheden op de DSM plant. Tevens is deze applicatie voorzien van Human Factor elementen om nog meer bewustwording te creëren van de eventuele gevaren die komen kijken bij het onderhoudswerk.

 • Praktijkopleiders tool

  KOC Nederland

  Voor het kenniscentrum voor de uiterlijke verzorging is een leeromgeving ontwikkeld m.b.t. communicatie tussen leerling en praktijkopleider. In deze leeromgeving zijn veel casussen te vinden die duidelijk maken dat communicatie van groot belang is. Door middel van voorbeelden uit de praktijk (videofragmenten) en tips van collega-bedrijven krijgen de deelnemers een goed beeld wat de consequenties kunnen zijn van slechte communicatie. De deelnemer kan zelf een keuze maken uit de verschillende modules. Deze modules komen overeen met de periode waarin hij en de stagiaire zich bevinden.

 • e-Suite

  Gemeente Helmond

  Deze opleidingsmodules worden ingezet om een nieuw administratiesysteem weg te leren binnen de organisatie. Door middel van casuïstiek en voorbeelden uit de praktijk wordt het systeem eigen gemaakt. De modules zijn tevens voorzien toetselementen en worden aangeboden middels de PantaPresenter. De modules worden tevens ingezet als naslagwerk en/of handleiding.

 • Productwijzer

  Lavans

  Voor de verkooporganisatie van Lavans is een "productwijzer" ontwikkeld. Met deze tool kunnen de medewerkers een prijsberekening maken van de verschillende producten en diensten van Lavans. Als eindresultaat van een berekening wordt er een prijsopgave, in de vorm van een pdf file, gecreëerd dat verstuurd kan worden naar de klanten van Lavans.

 • B-ALERT

  BAM TNO

  Samen met BAM en TNO hebben wij een online leeromgeving ontwikkeld met betrekking tot "veerkracht en veiligheid op de bouwplaats". De inhoudelijke expertise van TNO, de praktijkvoorbeelden van BAM en de didactische input van PantaMedia hebben geresulteerd in deze leeromgeving. Een online platform dat wordt ingezet door de bouwplaatsmedewerker, de uitvoerders en het management. Middels PantaPresenter worden de verschillende modules aangeboden aan de verschillende doelgroepen.

 • MVO Kenniscentrum

  MVO

  Voor het kenniscentrum voor MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten, is een leeromgeving ontwikkeld waarin informatie te vinden is over de branche en haar producten. Tevens is er een content management systeem ontwikkeld zodat de medewerkers van MVO zelf de content up-to-date kunnen houden.

 • Problem Solving

  Northern Alberta Institute of Technology

  In samenwerking met NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) is een leeromgeving ontwikkeld mbt Problem Solving. Hoe vlieg je een probleem aan? Welke typen problemen zijn er eigenlijk? Hoe kun je specifieke problemen oplossen? Deze modules worden ingezet tijdens de lessen van de opleiding "IT and Electronics"

 • Milo & Lana

  Stichting Milo

  Deze gebaren-DVD en online applicatie maken deel uit van het vroeginterventieprogramma KLIN© waarbij gebruik wordt gemaakt van ankergestuurde instructie voor peuters, kleuters met verstandelijke, motorische, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Voor de verschillende ankerthema's zijn prentenboeken gemaakt die uitgegeven worden als boek en als geanimeerde prenten op een iPad of Android tablet geproduceerd. Deze omgeving en de animaties zijn gerealiseerd in samenwerking met "Edwin van den Heuvel graphics and animation".

 • InfoCenter

  Lavans

  Voor Lavans is een InfoCenter ontwikkeld waarin de medewerkers van Lavans alle relevante informatie kunnen vinden met betrekking tot producten, diensten, organisatie, management, etc. Dit kennissysteem is voor alle medewerkers vrij toegankelijk, waarbij rekening is gehouden met informatiegevoelige onderdelen die slechts voor bepaalde disciplines toegankelijk zijn. Mocht u meer willen weten over het concept Lavans InfoCenter, dan horen wij dat graag.

 • Dinion Camera

  Bosch Security Systems

  Voor Bosch Security Systems is een interactieve cd-rom ontwikkeld (8 talen) waarin de vele mogelijkheden van de nieuwe Dinion camera naar voren komen. Door middel van filmfragmenten en documentatie krijgt de kijker een compleet beeld van de kwaliteiten van deze bewakingscamera's.